Na 23 kwietnia przewodniczący Krzysztof Okliński zwołał sesję Rady Miasta Łukowa. Obrady maja odbyć się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Podczas sesji radni zajmą się m.in. uchwałą o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030. To dokument, który ma posłużyć w przyszłości jako podstawa do ubiegania się o dotacje z unijnych programów..

   W porządku obrad sesji znalazły się również projekty uchwał dotyczące przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków, udzielania dotacji celowej rodzinnym ogrodom działkowym, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie wzoru wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.  Relacja z sesji Rady Miasta w najbliższym programie Master TV.