Wysokie grzywny i kara administracyjna to konsekwencje jakie ponieśli mieszkańcy powiatu łukowskiego, którzy swoim zachowaniem stworzyli wysokie ryzyko możliwego rozwoju epidemii oraz narazili postronne osoby na zakażenie koronawirusem. Za każdym razem policjanci stwierdzając złamanie zasad obowiązkowej kwarantanny, a także naruszenie obowiązujących obecnie nakazów będą informowali służby sanitarno-epidemiologiczne.

  Karę administracyjną w wysokości 5000 zł musi zapłacić 36-letni łukowianin, który swoim zachowaniem stworzył wysokie ryzyko możliwego rozwoju epidemii oraz naraził postronne osoby na zakażenie koronawirusem. Dwa dni temu nietrzeźwy mężczyzna przebywał w rejonie łukowskich sklepów i nie było to konieczne w związku z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. O nagannym zachowaniu 36-latka łukowscy policjanci jeszcze tego samego dnia powiadomili służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łukowie, która w ramach swoich uprawnień nałożyła na 36-latka karę administracyjną.

  Łukowscy mundurowi sprawdzając osoby przebywające na kwarantannie, w kilku przypadkach stwierdzili naruszenie tego obowiązku, nie zastali w wyznaczonym miejscu tych osób i dlatego przeciwko nim skierowali wnioski o ukaranie. Grzywnami w wysokości 2000 złotych łukowski sąd ukarał czworo mieszkańców powiatu łukowskiego, którzy w okresie nałożonej na nich kwarantanny mieli przebywać w swych domach, ale nie stosowali się do takiego obowiązku.

  Policjanci kolejny już raz przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych.