Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss poinformował nas, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzony został zakaz wstępu do lasu. Zakaz jak na razie ma obowiązywać do 11 kwietnia.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku lasy zostały uznane za „teren zielony”, tak jak parki, bulwary czy skwery. Będą więc zamknięte dla społeczeństwa. Taki zakaz obowiązuje też w łukowskim parku i bulwarze nad Krzną. Przypominają o tym specjalnie w tym celu ustawione znaki.