Od 1 do 13 kwietnia zostaje zawieszona działalność Terenowego Oddziału Centrum Krwiodawstwa w Łukowie. Od połowy marca oddział ten działał na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.

  RCKiK w Lublinie informuje, że powyższa decyzja motywowana jest wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii oraz prognozowanym w najbliższym czasie wzrostem zachorowań wskutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Lubelskie Centrum mając na względzie zabezpieczone przez jednostkę w Lublinie wymagane stany krwi, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dawców i personelu, zawiesza działalność placówki w Łukowie i prosi krwiodawców o tymczasowe nieoddawanie krwi.

  Terenowy Oddział RCKiK w Łukowie na co dzień mieści się w SP ZOZ w Łukowie, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną przeniesiony został 16 marca do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Partyzantów 15 w Łukowie. Od 1 do 13 kwietnia oddział będzie tymczasowo zamknięty.