Za zgodą radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa przeznaczył 57 mln zł na Lubelski Pakiet Antykryzysowy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup aparatury diagnostycznej i medycznej.

  We wtorek 24 marca odbyła się nadzwyczajna sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Podczas obrad Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawił Lubelski Pakiet Antykryzysowy. Znalazło się w nim ponad 57 mln zł. Pieniądze pochodzą z przesunięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. wydane zostaną na zakup aparatury diagnostycznej
i medycznej, w tym respiratorów, oraz na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej.

  Jak informuje  Urząd Marszałkowski, środki, które trafią na walkę z koronawirusem w ramach RPO WL nie wiążą się z anulowaniem naborów czy koniecznością rozwiązania umów o dofinansowanie.