Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski wziął udział w konsultacjach publicznych dotyczących rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030. Zaproponował on m.in. zwiększenie długości odcinka drogi zabezpieczonej do realizacji w charakterze obwodnicy z zapisanych w programie 3,7 km do co najmniej 12 kilometrów.

  W uzasadnieniu do wniosku, który trafił do Ministerstwa Infrastruktury, burmistrz wskazał, iż w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Łukowa trasa planowana do realizacji jako droga w charakterze zewnętrznej obwodnicy miasta ma długość ok. 12 km. Zlokalizowana jest w dużej mierze poza terenem zwartej zabudowy miejskiej, a jej przebieg skorelowany jest z zamierzeniami urbanistycznymi samorządu.