Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, w związku z obecną sytuacją, przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności składek o trzy miesiące. Chodzi o składki za okres od lutego do kwietnia 2020 roku, również te, których termin płatności upłynął. Wnioski o odroczenie płatności są dostępne na stronach ZUS.

  ZUS przygotował też możliwość zawieszenie układu ratalnego dla firm, które spłacają zaległości wobec ZUS. W tym przypadku można zawiesić płatność rat lub składek, które mają wpłynąć do ZUS w okresie od marca do maja 2020 roku. Przyznanie ulgi oznacza, że umowa ratalna z Zakładem wydłuży się o okres takiej przerwy.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.zus.pl.