Na terenie łukowskiego szpitala, przed budynkiem oddziału zakaźnego stanął namiot. Kolejny ma się pojawić przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jak informuje nas dyrektor Mariusz Furlepa namioty zostały ustawione na wypadek, gdyby trzeba było przyjąć większą liczbę pacjentów, którzy będą zgłaszać się do SOR-u lub też zostaną skierowane na oddział zakaźny.

  Takie namioty pojawią się przed szpitalami w całym kraju. Chodzi o to, aby na zewnątrz prowadzić „selekcję” pacjentów i nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia wewnątrz szpitali. W łukowskim szpitalu jak dotąd wszystkie przeprowadzone testy na koronawirusa były negatywne.

  Przypominamy, że w łukowskim szpitalu ograniczono liczbę przyjęć. Wprowadzono też zakaz odwiedzin.