W związku z liczną i stale rosnącą liczbą osób zgłaszających się osobiście do siedziby Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w celu wykonania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, prosimy o kontakt z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyłącznie telefonicznie.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, do tego celu, wydzieliła 14 linii telefonicznych:

w godzinach urzędowania 7.30-15.05:
tel. 81 47 87 147
      81 47 87 113
      81 47 87 114
      81 47 87 129
      81 47 87 132
      81 47 87 133
      81 47 87 107
      81 47 87 120
      81 47 87 118
      81 47 87 141
      81 47 87 108
      81 47 87 110
                  
po godzinie 15.05:
– dyżurny Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego: 607 244 860
– kierownik grupy reagowania kryzysowego: 605 194 800.

  Numery telefonów do:

  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie: 693 397 185
  • PSSE Łuków: 609 630 042.

  Badania diagnostyczne wykonywane w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej są realizowane, wyłącznie na zlecenie szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych (nie są wykonywane badania w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2  na zlecenie osób i podmiotów prywatnych).