W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 12 marca biskup siedlecki Kazimierz Gurda wydał zarządzenie. Udzielił on w nim dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do 29 marca.

  Dyspensa została udzielona osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osobom, które czują obawę przed zakażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

  Zgodnie z decyzją biskupa, do 29 marca zawieszone zostały rekolekcje parafialne oraz wszystkie spotkania formacyjne.

  W zarządzeniu biskup określił również zasady zachowania podczas liturgii, które będą obowiązywać do 29 marca:

  • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  • przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głową, bez podawania rąk,
  • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  • należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

  Ponadto biskup siedlecki zaleca duszpasterzom, aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

    Zarządzenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy obowiązuje od 12 do 29 marca. W zależności od ewentualnych kolejnych decyzji Konferencji Episkopatu Polski oraz władz świeckich, będą podejmowane dalsze decyzje.

    Pełną treść zarządzenia biskupa można znaleźć na stronie Kurii Siedleckiej.