Decyzją władz miasta, Dni Łukowa zostały odwołane. Święto miasta miało odbyć się w dniach 22-24 maja. Jednak w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Dni Łukowa zostały przełożone. Nowy termin obchodów święta miasta będzie ustalony kiedy zakończy się okres zagrożenia epidemiologicznego.

  Jak informuje nas burmistrz Piotr Płudowski decyzja o przełożeniu terminu Dni Łukowa jest podyktowana m.in. względami finansowymi. Aby przygotować takie wydarzeniu konieczne jest wcześniejsze zawieranie umów i zobowiąazań finansowych.

  O nowym terminie będziemy państwa informować. Prawdopodobnie Dni Łukowa odbędą się na koniec wakacji i będą trwały jeden dzień.

Władze Łukowa podjęły taką decyzję po apelu wojewody, który do jednostek samorządu terytorialnego przesłał list:

  „Szanowni Państwo,

mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zwracam się z apelem do jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie działań ograniczających organizację wszelkiego rodzaju zgromadzeń osób, które nie są objęte zakazami wydanymi na podstawie ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz ustawy o z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

         Lech Sprawka

  Wojewoda Lubelski”