Decyzją władz Łukowa, w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Lokalowej, wprowadzono zakaz handlu na targowisku miejskim przy ul. Prusa. To oznacza, że w czwartki i w soboty targowisko będzie nieczynne. Zakaz handlu będzie obowiązywał do odwołania.

  Wprowadzenie zakazu jest związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Chodzi o to, aby unikać dużych skupisk osób.

Władze Łukowa podjęły taką decyzję po apelu wojewody, który do jednostek samorządu terytorialnego przesłał list:

„Szanowni Państwo,

mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zwracam się z apelem do jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie działań ograniczających organizację wszelkiego rodzaju zgromadzeń osób, które nie są objęte zakazami wydanymi na podstawie ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz ustawy o z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

       Lech Sprawka

Wojewoda Lubelski”