W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Zielonej Górze, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka apeluje o szczegółową analizę zagrożenia i ewentualne powstrzymanie się od organizacji imprez masowych planowanych na terenie województwa lubelskiego.

  Jednym z warunków ograniczenia rozprzestrzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 jest jak najmniejsze mieszanie się populacji, zarówno w obrębie województwa, jak również z uwzględnieniem przyjazdu osób spoza województwa, tym bardziej, jeżeli dotyczy to przyjazdów spoza Polski. Analizujemy na bieżąco wszystkie imprezy masowe, które są zgłoszone, szczególnie sportowe, tam, gdzie liczymy się z dużą frekwencją publiczności. Wojewoda Lubelski prosi o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich planowanych imprez.

  W dn. 4 marca br. Wojewoda Lubelski Lecha Sprawka po konsultacji z Lubelskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie Marią Korniszuk, podjął decyzję o odwołaniu Targów Edukacyjnych 2020, które miały odbywać się w dniach 5-6 marca 2020 na terenie Targów Lublin S.A. Decyzja jest związana z koronawirusem SARS-CoV-2, ale również z grypą sezonową. Wojewoda zdecydował także o przeniesieniu Konferencji Informatycznej „Check IT” z 11 marca na 21 października 2020 r. oraz Wystawy Roślin Owadożernych „Atak Gigantów” i wystawy storczyków, bonsai i sukulentów z 14-15 marca na 6-7 czerwca 2020 r.

  Wojewoda podjął też decyzję o przeprowadzeniu najbliższej kolejki spotkań II i III ligi piłki nożnej bez udziału publiczności, jednak po kilku godzinach wycofał się z tej decyzji.