Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza teatry amatorskie: żywego słowa, lalkowe, plastyczne, tańca, monodramy oraz kabarety do udziału w Eliminacjach Powiatowych Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2020. Odbędą się one we wtorek 21 kwietnia o godz. 10:30. Zgłoszenia do 17 kwietnia.

  Wykonawcy nie mogą przekroczyć 18 roku życia. Czas trwania spektaklu nie powinien być dłuższy niż 30 minut.
Organizatorem eliminacji dla powiatu łukowskiego jest Łukowski Ośrodek Kultury, a koordynatorem Sławomir Żyłka, tel. 608 887 121.

  Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie https://www.lok.lukow.pl/…/1351,wojewodzki-przeglad-teatrow