Rada Gminy Łuków uchwaliła nowe, wyższe stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 27 lutego, radni postanowili, że opłata za śmieci posegregowane w gospodarstwach domowych do 4 osób będzie wynosić 14 złotych, a w bardziej licznych – po 10 złotych za każdą kolejną osobę.

  Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mogą oddawać odpadów niesegregowanych. Opłata za niedopełnienie obowiązku segregacji będzie wynosić czterokrotność podstawowej stawki, czyli 56 złotych za osobę, bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym. 

  Na podwyżkę opłat śmieciowych złożyły się cztery podstawowe przyczyny. To rosnące opłaty za składowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Adamkach i ilości śmieci odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz koszty administracyjne obsługi systemu i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie.

– Opłata za składowanie odpadów w Adamkach w przypadku niektórych frakcji wzrosła nawet o 150 procent. Jeśli chodzi o ilość śmieci to w 2018 roku było ich niecałe 2,5 tysiąca ton, a w 2019 roku już około 3 tysięcy. Koszty administracyjne rosną ze 150 do 200 tysięcy złotych, ponieważ musimy zatrudnić trzecią osobę, która w zakresie obowiązków będzie mieć m.in. kontrolę sposobu segregacji śmieci, szczególnie w przedsiębiorstwach, ale również wśród mieszkańców gminy. Musimy też wyjaśnić na przykład dlaczego na ponad 18 300 mieszkańców zameldowanych w gminie, w systemie śmieciowym jest mniej o prawie 3 tysiące osób. Z kolei koszty funkcjonowania PSZOK-u, wspólnego dla miasta i gminy Łuków, od stycznia wrosły z 10 do 17 tysięcy netto miesięcznie – tłumaczy wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

Przyjęta w czwartek uchwała musi być jeszcze zatwierdzona przez służby wojewody lubelskiego i opublikowana w dzienniku urzędowym. Nowe stawki opłat śmieciowych mają wejść w życie 1 kwietnia.