26 lutego o godzinie 13.30 rozpocznie się posiedzenie Rady Gminy Wojcieszków zwołane w trybie przyspieszonym. Podczas obrad radni będą debatować nad uchwałami dotyczącymi zamiaru likwidacji dwóch szkół podstawowych: w Hermanowie i w Siedliskach. Obecność na sesji zapowiedzieli rodzice uczniów uczęszczających do tych szkół.

  Obecnie na terenie gminy Wojcieszków działa siedem szkół. Wydatki na oświatę w 2020 roku oszacowano na blisko 11,5 mln zł. Wójt Agnieszka Cieślak informuje, że w tegorocznym budżecie nie uwzględniono jeszcze podwyżek dla nauczycieli, które mają wejść w życie 1 września. „Zgodnie z ustawą okołobudżetową, nauczyciele dostaną kolejną podwyżkę wynagrodzenia, wynosząca 6 %, którą w większości będzie trzeba pokryć z budżetu Gminy. Szacowany koszt jaki gmina będzie musiała ponieść na pokrycie podwyżek wynagrodzeń, to kwota ok. 1 mln zł.  W związku ze zbyt niską subwencją pojawia się szereg problemów.  Aby znaleźć te pieniądze będziemy zmuszeni ograniczyć lub zrezygnować z zaplanowanych na rok 2020 inwestycji, niezbędne będzie również ograniczanie dotychczasowych wydatków ponoszonych przez szkoły (poprzez m.in. redukcję etatów, ograniczanie innych wydatków). Innym, bardziej radykalnym rozwiązaniem jest zmiana sieci szkół.

  Czy zła sytuacja finansowa będzie oznaczała likwidację szkół? Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do radnych gminy Wojcieszków.