Urząd Miasta Łuków oraz Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie zapraszają do skorzystania z bezpłatnej zbiórki elektroodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych w dniach od 23 marca do 3 kwietnia. Zużyty sprzęt RTV i AGD, a także odpady wielkogabarytowe takie jak np. meble, dywany będą odebrane z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w Urzędzie Miasta (parter, pokój nr 15 i 16). Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady remontowe i opony.

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 17 lutego do 13 marca pod numerami telefonów: PUIK – 25 798 32 74 (w godz. 7.00 – 15.00), Urząd Miasta – 25 797 66 12, 25 797 66 39, 25 797 66 41 (w godz. 7.30 – 15.30).

  Więcej informacji na temat zbiórki udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 15 i 16, tel. 25 797 66 12, 25 797 66 39, 25 797 66 41.