Burmistrz Łukowa przekazał pieniądze na stowarzyszenia i kluby sportowe, które realizować będą w 2020 roku zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W sumie pomiędzy 12 oferentów rozdysponowane zostało 455 tys. zł.

  Najwyższą kwotę, 370 000 zł, otrzymał Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków. Zostanie ona przeznaczona  na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie i piłce siatkowej.

  Ponadto pieniądze trafiły do:

– Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków – 21 250 zł

– Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” – 10 000 zł – Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju AMPlus – 10 000 zł – Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol – 5 000 zł

– Klub Sportowy Głuchych „Hetman” – 2 000 zł – Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP – 3 000 zł

  Pieniądze z Urzędu Miasta trafiły również do Uczniowskich Klubów Sportowych w łukowskich podstawówkach:

– UKS „Jedynka” przy SP1 – 13 750 zł

– UKS „Dwójka” przy SP2 – 5 000 zł

– UKS „Trójka” przy SP3 – 5 000 zł

– UKS „Orlik” przy SP4 – 5 000 zł

– UKS „Piątka” przy SP5 – 5 000 zł