Stowarzyszenie Polski Ziemniak organizuje spotkanie szkoleniowe dla producentów ziemniaka z powiatu łukowskiego.  Odbędzie się ono 26 lutego o godzinie 10.00 w Kosutach koło Stanina w budynku Biblioteki Gminnej.

  Producenci ziemniaka podczas spotkania rozmawiać będą o aktualnej sytuacji na rynku ziemniaka, o obowiązujących przepisach, możliwościach wsparcia finansowego produkcji ziemniaka oraz perspektywach produkcji ziemniaków w kraju. Jak informuje Wiesław Grudzień, wiceprezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak w spotkaniu udział wezmą rolnicy producenci ziemniaków oraz przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo
z powiatu łukowskiego.