Łukowski radny Mateusz Popławski złożył do Biura Rady Miasta projekt uchwały zwiększający liczbę zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu. Według zapowiedzi burmistrza Piotr Płudowskiego, ta propozycja radnego zostanie przedstawiona Radzie Miasta na najbliższej sesji, która odbędzie się 27 lutego.

  Według obecnie obowiązującej uchwały takich zezwoleń jest w Łukowie 22. Wszystkie są „wykorzystane”. Radny Mateusz Popławski proponuje, aby takich zezwoleń było do rozdysponowania 40. Według radnego zwiększenie liczby zezwoleń wcale nie oznacza, że od razu w Łukowie będzie 40 sklepów sprzedających alkohol, chodzi mu o to, aby każdy kto chce, mógł takie zezwolenie otrzymać.