Łuków, Dzwola, Gorajec, Janów Lubelski, Łęczna, Szczebrzeszyn i Zamość – obwodnice tych miast mają powstać w województwie lubelskim w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Obwodnica Łukowa będzie zlokalizowana w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76.

  Podstawowym celem budowy obwodnicy Łukowa, jak czytamy w założeniach rządowego programu, jest „wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża i będzie przejeżdżać przez miasto, z uwagi na oddaną niedawno drogę S17 oraz planowaną S19, dla której drogi krajowe nr 63 i 76 stanowią integrujące połączenie, prowadzące z Warszawy do przejścia granicznego w Sławatyczach”.

  Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

  Jak zakłada resort infrastruktury realizacja programu budowy stu obwodnic potrwa 10 lat. Ma kosztować 28 mld zł. Program został już zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym etapem prac będą konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe oraz opracowanie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko.