Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski otrzymał z lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad negatywne odpowiedzi na cztery pisma. Dotyczą one przebudowy przejścia dla pieszych przed Urzędem Miasta, wyznaczenia nowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kilińskiego, poszerzenia chodnika na moście na ulicy Wyszyńskiego oraz przebudowy ul. Łapiguz.

  Odpowiedzi jakie nadeszły z Lublina nie są dla mieszkańców Łukowa najlepsze. W przypadku poszerzenia chodnika na moście na ulicy Warszawskiej, czyli drodze krajowej nr 63, GDDKiA uznaje to za niezasadne z uwagi na fakt planowanej rozbudowy drogi krajowej.

  Negatywnie opiniuje też wniosek o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i ulicy Kilińskiego. Motywuje to bliskością (poniżej 200m) istniejących przejść oraz słabe oświetlenie uliczne.

  Jak wynika z kolejnego pisma Generalnej Dyrekcji mieszkańcy Łukowa długo będą  czekać na przebudowę ulicy Łapiguz, czyli drogi krajowej nr 76 i wybudowanie tam chodnika. To zadanie zostało wprawdzie wpisane w Program Inwestycji opracowany w Lublinie, ale zaplanowano je dopiero na lata 2023 – 2028. Do tego jak wynika z pisma, program ten opracowany w listopadzie 2018 roku, nadal nie został zaakceptowany przez Centralę GDDKiA. Oznacza to, że nie ma on zapewnionego finansowania z budżetu państwa.

  Generalna Dyrekcja odniosła się też do przebudowy przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego przed Urzędem Miasta. W piśmie powtórzono zapewniania z ubiegłego roku, że powstanie tam sygnalizacja świetlna. Nadal nie wyznaczono jednak terminu wykonania tego zadania, bowiem wciąż nie ma na nie przeznaczonych pieniędzy.

  O odpowiedziach jakie nadeszły z Lublina burmistrz Płudowski informował na sesji Rady Miasta oraz w wywiadzie udzielonym naszej telewizji, który dostępny jest pod tym linkiem:

   Relacja z obrad już wkrótce w Master TV.