Anita Olszewska – pedagog szkolny z Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego otrzymała tytuł „Profilaktyka Roku 2019”. To zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za szczególne realizowanie zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Nagrodę wręczono przed sesją Rady Miasta 30 stycznia.

  W uzasadnieniu nominacji czytamy, że Anita Olszewska oprócz swoich podstawowych obowiązków realizuje różne działania z zakresu profilaktyki, potrafi też wyjątkowo skutecznie rozpoznawać zagrożenia wobec wychowanków. W swojej pracy zrealizowała m.in. cztery programy profilaktyczne, których adresatami byli zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz kadra pedagogiczna; zorganizowała też warsztaty profilaktyczne, które poprowadził terapeuta ze Stowarzyszenia Monar.

Laureatka konkursu organizowanego przez Komisję jest również inicjatorką prelekcji oraz konkursów o charakterze profilaktycznym, które miały na celu m.in. podniesienie wiedzy rodziców uzależnienia od nowych substancji psychoaktywnych, a także propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży. Inne inicjatywy Anity Olszewskiej to m.in. realizacja programu profilaktycznego „Bądź bezpieczny w niebezpiecznym świecie” czy organizowanie cyklicznych zajęć z samoobrony adresowanych dla uczennic Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie. Część inicjatyw koordynowana była również z Komendą Powiatową Policji w Łukowie.

Pozostałe inicjatywy „Profilaktyka Roku 2019” to także:

 • prelekcje dot. ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa podczas ferii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zajęcia edukacyjne dot. cyberprzemocy, organizacja szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu;
 • warsztaty dot. zagrożeń związanych z handlem ludźmi, przemocy domowej;
 • diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego, badania socjometryczne określające relacje w klasach;
 • dyżury specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • organizacja akcji prozdrowotnych, zajęcia dot. profilaktyki uzależnień;
 • mediacje w relacjach rodzic-dziecko;
 • prelekcje w konferencji tematycznej;
 • promowanie placówki na zewnątrz, udział uczniów w wydarzeniach o charakterze miejskim;
 • popularyzacja akcji „Daj włos”, popularyzacja idei fundacji „Rak’n’Roll” zbierającej włosy z przeznaczeniem na wykonanie peruk dla kobiet walczących z rakiem;
 • organizacja akcji charytatywnych na terenie szkoły.

Wręczenie nagrody za zwycięstwo w organizowanym przez MKRPA konkursie było też okazją to podziękowania za wieloletnią współpracę Izabeli Janaszek-Talacha, Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Łuków ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2010-2019. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski przedstawił też radnym nowego Pełnomocnika, którym został Dariusz Nikiel.