Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zaprasza osoby lubiące pracę z dziećmi i młodzieżą oraz posiadające uprawnienia trenerskie lub instruktorskie do składania ofert do pracy w charakterze trenera osiedlowego.

  Oferty zawierające CV, dokument potwierdzający wymagane uprawnienia, plan pracy, oczekiwaną kwotę wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy należy złożyć do 7 lutego do godz. 12:00 w biurze OSiR. Komisja spośród złożonych ofert wybierze najkorzystniejsze dla projektu pod względem merytorycznym oraz finansowym.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Browarna 63 oraz pod nr tel.: 25 798 23 89, 798 38 71, 506 643 863.