Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2020 wyróżniającym się zawodnikom oraz trenerom reprezentującym miasto. W sumie docenionych zostało 45 osób. Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

  Stypendia za wyniki uzyskane w 2019 roku będą wypłacane zawodnikom co miesiąc. Przyznane zostały następujące stypendia:

  Ponadto burmistrz Łukowa przyznał jednorazowe nagrody dla trenerów następującym osobom: