Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” edycja 2020 moduł 1a na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków”.

W ramach projektu zaplanowano:

 • budowę obiektu budowlanego i roboty budowlane;
 • wykonanie instalacji elektrycznej;
 • wykonanie instalacji sanitarnej (wod.-kan., wentylacja, c.o.);
 • zagospodarowanie terenu (wykonanie schodów, tarasów, dojść, pochylni dla osób niepełnosprawnych, opaski fundamentowej wraz z robotami towarzyszącymi);
 • zakup pierwszego wyposażenia:
 • meble – sale żłobkowe, zaplecze administracyjne, pomieszczenia gospodarcze;
 • wyposażenie wypoczynkowe;
 • wyposażenie sanitarne;
 • wyposażenie kuchenne (meble, sprzęt AGD, przybory);
 • wyposażenie pralnicze;
 • zabawki;
 • sprzęt administracyjno-biurowy;
 • zakup pomocy dydaktycznych:
 • mała motoryka, duża motoryka;
 • logopedia;
 • ćwiczenia rytmiczne/muzyczne;
 • rozwój intelektualny;
 • rozwój sensoryczny.

Całkowite wydatki projektu: 1 980 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Kwota dofinansowania: 1 584 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100).

Wkład własny: 396 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100).

Planowany okres realizacji projektu: 03.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

Lista ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, została opublikowana w dn. 23.01.2020 r. stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto Łuków aplikowało w ramach modułu 1a o kwotę 1 584 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na terenie gminy, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.