Pochodzący z Łukowa Paweł Jezierski zwrócił się do radnych Rady Miasta o podjecie inicjatywy uczczenia księdza Franciszka Salezego Jezierskiego, urodzonego w 1740 roku w Gołąbkach, uczestnika prac Sejmu Czteroletniego i członka Komisji Edukacji Narodowej, zwanego Wulkanem Gromów Kuźnicy Kołłątajowskiej.

  Na kontakt z Pawłem  Jezierskim odpowiedział radny Arkadiusz Pogonowski. Napisał on projekt uchwały mówiący o ufundowaniu tablicy upamiętniającej postać księdza Jezierskiego. Taka tablica, zdaniem inicjatorów, mogłaby zostać umieszczona na froncie budynku parafialnego przy kościele Przemieniania Pańskiego i mogłaby zostać odsłonięta albo podczas uroczystości 3-Majowych albo podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.