Zakończyła się pierwsza rekrutacja dzieci do nowego Gminnego Żłobka „Maluch” w Łukowie. Wszystkie miejsca są zajęte, lista przyjętych została już wywieszona w żłobku, a oprócz tego rodzice dzieci zostaną poinformowani o wynikach naboru indywidualnie.

  Zakończyło się również kompletowanie kadry, którą będzie stanowić: 10 opiekunek, 3 pokojowe, 2 pielęgniarki, 1 sprzątaczka i 1 osoba, która będzie pełnić jednocześnie funkcję intendenta i pomocy kuchennej.

  Do otwarcia żłobka 1 marca pozostał jeszcze przetarg na catering, a 12 lutego o 18.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców.

  Pierwszy w gminie Łuków żłobek samorządowy został wybudowany przy urzędzie gminy. Ma dwie kondygnacje i prawie 870 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Koszt budowy to prawie 3,5 miliona złotych, z czego ponad połowę samorząd otrzyma z rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”. 

  Nowa placówka oferuje profesjonalną opiekę przez 10 godzin dziennie, edukację i wychowanie dzieci. Maluchy będą mieć też zapewnione wyżywienie i zajęcia w formie zabaw edukacyjnych, dostosowanych do ich wieku, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.