Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+” mieszczącego się przy ul. Wyszyńskiego 10/16 w centrum miasta. Rekrutacja osób, które ukończyły 60 rok życia rusza już 13 stycznia. Ilość miejsc jest ograniczona.

  Jesteś mieszkańcem Łukowa w wieku powyżej 60 lat? Jesteś osobą nieaktywną zawodowo, która chce jednak żyć w sposób aktywny i twórczy? Chcesz pomóc sobie i innym? Zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” i skorzystaj z oferty skierowanej do osób starszych mieszkających na co dzień w mieście. Placówka, która powstała w Łukowie pod koniec ubiegłego roku już wkrótce będzie miejscem, gdzie będzie można aktywne spędzić wolny czas i wziąć udział w zajęciach aktywizujących miejskich seniorów. Klub będzie też miejscem, gdzie seniorzy znajdą motywację do działań i będą oddawać cząstkę siebie na rzecz innych.

  W związku z powyższym zarządzający placówką Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór osób, które zechcą uczestniczyć w spotkaniach Klubu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w siedzibie Klubu w Łukowie przy ul. Wyszyńskiego 10/16. Rekrutacja rusza 13 stycznia i trwać będzie do 24 stycznia. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16. Niezbędne formularze wyłożone zostaną w siedzibie placówki oraz w Internecie na stronach www.mops.lukow.pl oraz www.lukow.pl.

  Korzystanie z oferty Klubu „Senior+” będzie bezpłatne. W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 30 osób. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.