Jak podają władze PKP, wzrost kosztów energii elektrycznej oraz wzrost  płacy minimalnej, pociągnie za sobą podwyżkę cen biletów. Koleje Mazowieckie wprowadzą zmiany w cenniku od 1 lutego 2020 r.

  Ceny biletów na podróże pociągami Kolei Mazowieckich wzrosną średnio o 10%. Jest to podyktowane przede wszystkim wzrostem o prawie 65% opłat za energię elektryczną – jedną z najważniejszych pozycji budżetowych przewoźnika. Ponadto spółka poniesie wyższe koszty działalności z uwagi na wzrost płacy minimalnej o ponad 15% w stosunku do 2019 r.

  Podniesienie cen biletów nie rekompensuje w całości podwyżki cen energii trakcyjnej. Pozostałą część pokryją samorządy w postaci rekompensaty. 

  W komunikacie wysłanym do naszej telewizji, władze PKP przypominają, że ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w 2015 r.