W środę, 8 stycznia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podczas, której zostały podpisane porozumienia dotyczące uruchomienia dziesięciu „Powiatowych Biur Biznes Lubelskie”.

  W wydarzeniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa oraz starostowie i wicestarostowie z dziesięciu powiatów województwa lubelskiego. Powiat Łukowski reprezentował Starosta Łukowski Dariusz Szustek i sekretarz powiatu Jerzy Siwiec. W spotkaniu uczestniczył również Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł.

  Celem Powiatowych Biur Biznes Lubelskie będzie wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego, świadczenia usługi informacji i promocji gospodarczej, udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu. Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.