„Perspektywy” ogłosiły ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Wśród łukowskich szkół najlepiej wypadło IV Liceum im. Jana Pawła II oraz technikum działające w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta.

  IV Liceum im. Jana Pawła II uplasowało się na 20. miejscu w województwie lubelskim. Na 26. miejscu sklasyfikowano I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie. Dało to odpowiednio 361. i 443. miejsce w Polsce. Oba łukowskie licea otrzymały tytuły „Srebrnej Szkoły”. Najlepsze na Lubelszczyźnie od wielu lat jest I LO im. S. Staszica w Lublinie. Nasze szkoły zostały wyprzedzone jeszcze przez licea z Zamościa, Dęblina, Białej Podlaskiej, Puław, Lubartowa i Radzynia Podlaskiego.

  Wśród Techników na 6. miejscu w województwie i 96. w Polsce uplasował się Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta. W ubiegłym roku łukowski „Rolnik” zajął 18. miejsce na Lubelszczyźnie i 286. w Polsce. Tegoroczny awans w rankingu pozwolił na uzyskanie tytułu „Złotej Szkoły”. W rankingu znalazło się również Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego, które w naszym województwie zajęło 29. miejsce. Na Lubelszczyźnie najlepszym technikum zostało uznane Technikum Elektroniczne w Lublinie.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Konkursowej, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy uczniów w olimpiadach oraz wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W technikach brano pod uwagę także wyniki egzaminu zawodowego.