W Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie odbyła się uroczystość przekazania  i poświecenia 5 nowych oznakowanych radiowozów. Nowe volkswageny i samochody marki Hyundai trafią do Wydziału Prewencji, Komisariatu Policji w Adamowie i Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

  Nowe pojazdy służbowe to efekt dobrej współpracy z lokalnymi samorządami i docenienia działań prowadzonych przez policjantów łukowskiego powiatu. Komendant Powiatowy Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak serdecznie podziękował obecnym na uroczystości samorządowcom za wsparcie i współfinansowanie zakupu Volkswagena Transportera i dwóch samochodów marki Hyundai. Zakup radiowozów nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie i zaangażowanie władz samorządowych – zauważył w swoim wystąpieniu nadkom. Leszek Misiak. Dobra współpraca przekłada się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz na lepsze warunki pracy policjantów. Komendant mówił, że nowe auta będą służyły mieszkańcom naszego powiatu, dzięki nim policjanci będą dbać o ich bezpieczeństwo. Nadkom. Misiak zaznaczył, że dobra współpraca łukowskich policjantów z lokalnymi samorządami, a także wysoki poziom bezpieczeństwa w powiecie łukowskim zostały docenione. Dzięki temu samochód marki Volkswagen Caddy i kolejny hyundai, zostały przekazane łukowskiej jednostce z zakupów centralnych. Uczestniczący w uroczystościach Ksiądz Prałat Antoni Pietruszka dokonał poświęcenia nowych radiowozów i powierzył policyjnych kierowców opiece Św. Krzysztofa.

     Obecny na uroczystości Starosta Łukowski Dariusz Szustek zapewnił zebranych o dalszej współpracy i możliwości przekazania kolejnych środków finansowych dla łukowskiej komendy, a przekazane dzisiaj radiowozy są niezbędnym narzędziem w niesieniu pomocy mieszkańcom naszego powiatu.