Ruszył nabór do pierwszego gminnego żłobka Maluch+. W placówce opiekę znajdzie 60 dzieci, od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. Żłobek znajduje się w Łukowie, przy budynku Urzędu Gminy Łuków.

  Pierwszy publiczny żłobek na terenie gminy Łuków powstał w 2019 roku. Na jego budowę pozyskano dofinansowanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1,8 mln zł. Na dzieci czekają przestronne sale i nowoczesne wyposażenie. Pracami placówki kieruje Magdalena Beczek, wybrana na stanowisko dyrektora w drodze konkursu. Dyrektor żłobka będzie odpowiadała za nabór dzieci oraz za zatrudnienie pracowników. W placówce ma pracować na początek w sumie 16 osób.

  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w żłobku przy ulicy Świderskiej 12A oraz w Gminnym Zespole Oświatowym, w budynku Urzędy Gminy. Swoje funkcjonowanie żłobek rozpocznie 1 marca.