Dariusz Nikiel, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie został powołany z nowym rokiem na stanowisko pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zastąpił na tej funkcji Izabelę Janaszek – Talachę.

Zarządzenie burmistrza Piotra Płudowskiego ukazały się 31 grudnia 2019 roku. Z tym dniem ze stanowiska pełnomocnika została odwołana Izabela Janaszek – Talacha, która tę funkcję pełniła od 2010 roku. Z dniem
1 stycznia 2020 roku zadania pełnomocnika pełni Dariusz Nikiel. Burmistrz Piotr Płudowski argumentuje, że dokonał tej zmiany korzystając ze swoich uprawnień. Jak mówi, czas na zmiany.

Izabela Janaszek – Talacha została również odwołana z funkcji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej miejsce zajęła Elżbieta Zakrzewska.