Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  W ramach kampanii MKRPA przygotowała ulotkę. Można ją znaleźć w różnych miejskich instytucjach, np. Urzędzie Miasta czy MOPS-ie.

  Często sama osoba doświadczająca przemocy wstydzi się tego, co dzieje się u niej w domu, bo bierze całą odpowiedzialność za to na siebie. Boi się o swoje życie i zdrowie. Nie wierzy, że ktoś może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc. Obawia się również tego, że nawet jak zawiadomi policję, to nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział lub słyszał jak doznaje przemocy.

  Przemocy sprzyja również to, że często dzieje się w tzw. „czterech ścianach”, a brak reakcji otoczenia powoduje jej eskalację.

  Należy pamiętać, że przemoc nie jest jednorazowym aktem. Jest to proces i ma tendencje do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc narasta!

  Świadek przemocy to bardzo ważna osoba, często jedyna, która może pomóc ją przerwać. Nie bądź obojętny. Reaguj!

  Pomagaj w każdy możliwy sposób, najważniejsze, żeby nie pozostawać obojętnym. Im więcej osób dowie się o przemocy, tym większa szansa na to, że może zostać ona powstrzymana, a sprawca poczuje się mniej pewnie.

Pomoc, a także informacje o tym, gdzie się udać, można znaleźć w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 – Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie (dawna siedziba I LO im. T. Kościuszki, wejście od ul. Zabrowarnej)

ul. Wyszyńskiego 41

21-400 Łuków

tel. 25 623 92 90

e-mail Punktu Nr 1: prawnik1-npp@starostwolukow.pl

e-mail Punktu Nr 2: prawnik2-npp@starostwolukow.pl

Czynny:  poniedziałek – piątek

dyżur radcy prawnego: 8.00 – 12.30

dyżur adwokata: 12.30 – 17.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Adamowie (parter budynku Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka  Kamińskiego w Adamowie)

ul. Cmentarna 6

21-312 Adamów

tel. 25 755 31 69

e-mail: : prawnik4-npp@starostwolukow.pl

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 12.30 – 16.30

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Nr 4 w Stoczku Łukowskim (parter budynku Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)

Plac Stanisława Wielgoska 5

21-450 Stoczek Łukowski

tel. 25 797 02 61

e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 12.00

  Pomagaj w każdy możliwy sposób, najważniejsze, żeby nie pozostawać obojętnym. Im więcej osób dowie się o przemocy, tym większa szansa na to, że może zostać ona powstrzymana, a sprawca poczuje się mniej pewnie. Gdy nie wiesz, gdzie należy szukać pomocy, warto zadzwonić na Ogólnopolski Telefon Niebieskiej Linii 801 12 00 02. Tam uzyskasz informacje, gdzie znaleźć miejsca, która pomagają ofiarom przemocy w rodzinie na danym terenie.

  Porady prawne i psychologiczne, pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, świadczą:

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie

ul. Wojska Polskiego 61

21-400 Łuków

tel. 25 798 77 80

e-mail: pomocrodzinie@op.pl

Porady: psycholog: poniedziałek 8.00 – 16.00; radca prawny 13.00 – 16.00 (po ustaleniu telefonicznym)

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 (budynek poklasztorny)

21-400 Łuków

tel. 570 912 898

Punkt czynny: poniedziałki i środy w godzinach 16.00 – 20.00

Na wsparcie mogą liczyć osoby, które doświadczyły min.: przemocy domowej, uszkodzenia ciała w wyniku bójki lub pobicia, zgwałcenia, kradzieży, oszustwa, rozboju, zawłaszczenia czy uszkodzenia mienia, uporczywego nękania, pokrzywdzenia ze strony pracodawcy, lichwy czy innego rodzaju przestępstwa. W punkcie udzielane są porady psychologiczne i prawne. Działa też punkt informacjyno – konsultacyjny, czynny w poniedziałki i środy w godzinach 16.00 – 18.00.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych,

Łuków, ul. Browarna 63 (budynek OSiR – wejście na baseny letnie)

tel. 25 798 09 30

Udziela porad i pomocy:

– ofiarom przemocy w rodzinie

– osobom przeżywającym problemy rodzinne

– rodzinom, których bliscy mają problemy z uzależnieniem

Prowadzenie porad dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych odbywa się zamiennie w środy – od godz. 16.30 do godz. 19.00 lub w czwartki – od godz. 11.30 do godz. 14.00

Kontakt: MARIUSZ KANIEWSKI

Dyżury interwencyjno – wspierające odbywają się w czwartki w godz. od 16.30 do 18.30

Kontakt: AGNIESZKA ŻONDEŁEK

W Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje PUNKT MEDIACYJNY, prowadzony przez kuratorów rodzinnych. Dyżury kuratorów rodzinnych w każdy:

poniedziałek i piątek  9.00 – 11.00

Kontakt: PIOTR ŁUKASZEWSKI 506 639 411

MARIA BRZOZOWSKA

MARIA KĄKOL

ANNA SMOLAK

MAŁGORZATA BOSEK

PRAWNIK dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych przy. ul. Browarnej 63 udziela porad prawnych i pomocy prawnej we wtorki od godz. 16.00 do 18.00

Kontakt: SYLWESTER BARTOSIEWICZ