W dniach 13 – 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach został zorganizowany biwak „Moc Przeszłości”. Przedsięwzięcie przygotowała 7. Drużyna Harcerzy Starszych „22 Południk”.

  W czasie biwaku miał miejsce uroczysty apel, który zaszczycił swoją obecnością Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stoczek Łukowski – Michał Rosa. W jego trakcie odczytano rozkaz Komendanta Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej, nadający drużynie ze Starych Kobiałek imię Władysława Załuski.

  W czasie biwaku odbył się konkurs „1 z 10 – Harcerski Mistrz”, zorganizowany przez Aleksandrę Luty i Izabellę Brodzik, którego uczestnicy musieli się wykazać wiedzą z zakresu m.in. obrzędów i zwyczajów drużyny, hufca, historii i tradycji harcerskich. Laureatką pierwszego miejsca została Oliwia Kucińska. W trakcie wieczornicy „Zimno i straszno”, uczestnicy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego w Polsce. Młodzi ludzie wzięli także udział w nocnej grze terenowej – „Moc Przeszłości”.

  Podsumowując działania związane ze zdobywaniem imienia, czyli z kampanią „Bohater”, przybliżyła ona wiedzę na temat lokalnych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Ciekawą formą zajęć okazało się ogniobranie, podczas którego młodzież miała okazję przemyśleć swoje decyzje, dokonać analizy swoich zachowań oraz uczuć. Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim, przeprowadzono ponadto profilaktyczną grę terenowę pod hasłem „Harce Harcerzy”. Tematyka działań koncentrowała się wokół negatywnego wpływu używek na zdrowie człowieka. Zadania promowały zdrowy styl życia, rozwijały spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz doskonaliły umiejętność pracy w grupie.

  Nad przebiegiem biwaku czuwała komenda w składzie: hm. Anna Maksymowicz – komendantka, pwd. Elżbieta Dadacz – zastępca komendantki ds. organizacyjnych, Aleksandra Luty – oboźna, Mateusz Rosa  – kwatermistrz.