Członkowie łukowskiego klub HDK „Ostoja” otrzymali odpowiedź z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina. Dotyczy ona pytania o to, czy zagrożona jest czy też nie działalność terenowego oddziału poboru krwi, który mieści się w łukowskim szpitalu. Jak czytamy w piśmie, takiego zagorzenia nie ma.

  Dyrektor RCKiK w Lublinie Elżbieta Puacz informuje łukowskich krwiodawców, że „Do końca bieżącego roku, jak w kolejnym 2020 oddział planowo będzie otwarty we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem możliwości jednodniowego zamknięcia placówki w przypadku przeprowadzania przez personel oddziału akcji terenowej, tak jak to było praktykowane dotychczas. (…) Nie planujemy wprowadzania żadnych zmian w zakresie poboru krwi w OT Łuków”.