W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z województwa lubelskiego w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

  Z Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie stypendystami zostali: Angelika Czyżo, Maciej Nowok, Marta Witek, Patrycja Rosińska i Katarzyna Opieka. Natomiast z Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie: Paweł Kot oraz Aleksandra Korlaga.

  Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019 -2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. Lubelskim.