Zapraszamy Państwa na kolejną emisję programu Master TV, którą nadamy w piątek, 13 grudnia o godzinie 20.00. Głównym punktem programu będzie XVI Sesja Rady Miasta.

  Podczas sesji dyrektor SP ZOZ Mariusz Furlepa mówił radnym o powodach przeniesienia poradni dziecięcej
z przychodni przy ul. Rogalińskiego do przychodni przy ulicy Aleje Kościuszki. W trakcie obrad radni przyjęli m.in. Regulamin wynagradzania nauczycieli w łukowskich szkołach i przedszkolach. W dokumencie tym określono m.in. Zasady na jakich burmistrz może przyznawać dodatki funkcyjne dyrektorom miejskich placówek oświatowych.

  Powtórki programu przez cały weekend. Zapraszamy.