Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości została przyjęta uchwała określająca wysokość stawki opłaty za odbiór i transport odpadów komunalnych. Propozycja burmistrza, aby było to 20 złotych, została zmieniona na 14 zł. Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już ulg na piątą i każda kolejną osobę w danymi gospodarstwie domowym.

  Za przyjęciem uchwały było dziesięciu radnych. Czterech było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu.

  Po sesji burmistrz Piotr Płudowski udzielił Telewizji Master wywiadu, w którym skomentował decyzję podjętą przez Radę Miasta.