Przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Szustek, wypowiedział się na temat zapowiadanych przez burmistrza Łukowa podwyżek opłat za odbiór i gospodarowanie śmieci. W wywiadzie udzielonym Telewizji Master zdecydowanie sprzeciwia się zwiększeniu opłaty od mieszkańców i mówi m.in.: „12 zł musi wystarczyć…”.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za pojemnik, odbędzie się w czwartek 12 grudnia.

  Burmistrz Piotr Płudowski chce przedstawić radnym wyliczenia oraz zaproponować nową stawkę opłaty za odbiór i transport odpadów. Ma to m.in. związek ze wzrostem opłaty za wywóz odpadów przez PUiIK, którego oferta za tą usługę wykonywaną w 2020 roku wzrosła do 3 mln 247 tys. zł.

  W Radzie Miasta większość posiada koalicja Prawo i Sprawiedliwość (11 radnych) oraz Przymierze dla Ziemi Łukowskiej (4 radnych). Burmistrza popiera jedynie 6 radnych. Jak będzie przebiegać głosowanie nad „uchwałą śmieciową”? Będziemy Państwa informować.