Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie prowadzi rekrutację na semestr zimowy do kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

  Nauka na kierunku technik farmaceutyczny odbywa się w formie dziennej, trwa 2,5 roku (5 semestrów) i jest bezpłatna. Pierwszy semestr rozpocznie się 10 lutego 2020 roku, poprzedzony będzie spotkaniem organizacyjnym z kandydatami. Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły: A. A. Kryńskiego 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

  Skontaktuj się i rozpocznij naukę na kierunku technik farmaceutyczny od lutego 2020 roku – tel. 25 798 26 39, www.sp.mszlukow.pl.