Miasto Łuków czyni starania, by poprawić warunki życia mieszkańców i doskonalić jakość oferowanych im usług. Jednym z czynników wpływających na poziom życia w mieście jest dostępność i atrakcyjność terenów zielonych (parków, deptaków, placów zabaw, skwerów i placów). By korzystanie z miejskich terenów było przystępniejsze, zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat zieleni miejskiej w naszym mieście.

  Ankieta jest całkowicie anonimowa, a udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Państwa odpowiedzi są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

  Wnioski z ankiety wykorzystane zostaną m.in. w działaniach planistycznych Urzędu Miasta, pozwolą też na zwrócenie uwagi urzędników na palące problemy i potrzeby mieszkańców Łukowa. Z góry dziękujemy za rzetelne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.

Ankietę można wypełnić, klikając link poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFt9Uv-rYQ9tDr6OltCaMfa0hwCtKYlAeAVVLoPQeokZJ4w/viewform