W środę, 27 listopada odbywała się sesja Rady Miasta Łuków. Radni przyjmowali pakiet uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami. Podjęli też jedną z kluczowych dla systemu uchwałę w sprawie ustalenia stawki za odbiór i transport odpadów.

  Zgodnie z przyjętą uchwałą, stawka jak na razie pozostaje bez zmiany. To wciąż 12 złotych od osoby. Na sesji radni odrzucili autopoprawkę burmistrza określającą stawki na poziomie 19 złotych od osoby. Ale jednocześnie zapowiedzieli, że do tej sprawy powrócą po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która ma zająć się odbiorem i transportem odpadów, bo wówczas będą znali realne koszty systemu.

  Jak mówi nam burmistrz Płudowski proponując stawkę 19 złotych od osoby uwzględnił on szacunkowe koszty systemu. Jeżeli zaś radni chcą poczekać i wiedzieć dokładnie ile trzeba będzie zapłacić za odbiór i transport odpadów firmie, która ma się tym zająć w przyszłym roku, to tak zostanie zrobione.

  Przetarg na wybór firmy ma być rozstrzygnięty na początku grudnia. Zaraz po tym odbędzie się więc zapewne kolejne spotkanie radnych i kolejna dyskusja nad wysokością stawek opłaty za odbiór i transport odpadów.