Zakończyły się dwie inwestycje drogowe, które Gmina Łuków zrealizowała dzięki wsparciu budżetu państwa. Przebudowa fragmentu tras w Klimkach i między Sięciaszką Pierwszą a Zalesiem kosztowała około 3 milionów 800 tysięcy złotych.

  Na drodze Klimki – Gręzówka prace były prowadzone na dwóch odcinkach o łącznej długości ponad 4 kilometrów. Drogowcy m.in. wzmocnili pobocza i położyli nowy asfalt, a także poszerzyli jezdnię. Teraz jeden z fragmentów ma 6, a drugi 7 metrów szerokości.

   Prace kosztowały prawie 1,5 miliona złotych, z czego 70 procent stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

Korzystając z tego samego źródła Gmina Łuków przebudowała również ponad 2 kilometry drogi między Sięciaszką Pierwszą a Zalesiem, położone w części gminy, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Koszt tych robót to prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych, w tym 70 procent dotacji z FDS.