Bożena Chichłowska, poetka urodzona we Wrocławiu, której rodzina pochodzi z Łukowa, napisała kolejny tomik. Tym razem ma on jednocześnie dwa początki i tytuły „Łukowskie Amonity” i „Tlenki czułości”. Książkę można zakupić w siedzibie Telewizji Master na os. Unitów Podlaskich 17 za jedyne 35 zł.

  Tomik jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to „Łukowskie amonity”, która przedstawia zbiór prac dotyczących Łukowa i Ziemi Łukowskiej, natomiast druga „Tlenki czułości” to wiersze nagradzane w różnych konkursach. Tomik jest formą podsumowania twórczości poetki oraz bazą do kolejnych działań.