W piątek, 22 listopada w Urzędzie Miasta odbył się Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości udział wzięli: Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Lech Dębczak,  dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, kierownicy miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  Podczas uroczystości została zaprezentowana część artystyczna w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Zastępca dyrektora PCPR w Łukowie Agnieszka Krawczyk podziękowała wszystkim zgromadzonym za dotychczasową pracę, otwartość na wspólne niesienie pomocy, dialog i zaangażowanie w podejmowaniu działań ukierunkowywanych na pomoc tym, którzy z różnych względów nie są w stanie poradzić sobie z występującymi trudnościami życiowymi.  Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego był okazją do wręczenia dyplomów i wyróżnień za wysiłek i poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Łukowskiego.

Wyróżnienia i listy gratulacyjne otrzymali:

1. Anna Strzyżewska – Kierownik MOPS w Łukowie

2.Krystyna Salamonik – Kierownik MOPS w Stoczku Łukowskim

3. Katarzyna Wierzbicka – Frydrych – Kierownik GOPS w Adamowie

4. Tomasz Ciężki – Kierownik GOPS w Krzywdzie

5. Agnieszka Mucha – Kierownik GOPS w Łukowie

6. Agnieszka Ponikowska – Kierownik GOPS w Serokomli

7. Anna Ostrysz – Kierownik GOPS w Staninie

8. Barbara Basek – Kierownik GOPS w Stoczku Łukowskim

9. Marzena Leszkowicz – Kierownik GOPS w Trzebieszowie

10. Aneta Wdowiak – Kierownik GOPS w Woli Mysłowskiej

11.Hanna Zabielska – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Przylądek i Specjalistycznego  Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie

12. Małgorzata Wysokińska – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim

13. Jan Szerszeń – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie

14.  Ewa Szczęśniak – Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie

15. Wojciech Pogodziński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach

16.  Siostra Anna Andrzejuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łukowie

17.  Siostra Milena Cieślak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej

18.  Alicja Filip – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łukowie

19. Ireneusz Stosio – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim

20. Artur Czubaszek – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie

21.Ryszard Drosio – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim

22. Anna Grabowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie