Zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej wychowawczyni z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Łukowie. Sprawa dotyczy naruszenia praw dziecka.

  Postępowanie prowadzone jest na podstawie zawiadomienia o naruszeniu praw dziecka, które wpłynęło do Kuratorium Oświaty 1 października 2019 roku. Sprawę zgłosili rodzice dziecka, wobec którego użyta miała być przemoc fizyczna. Jak mówi nam Anna Koper, rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim, w tej chwili trwają czynności, które mają na celu wyjaśnienie tego co zaszło. Niewykluczone, że sprawą zajmie się też łukowska prokuratura. Jak wynika ze słów rzecznika dyscyplinarnego sprawa powinna zostać wyjaśniona w styczniu przyszłego roku.