Ireneusz Mateńko, właściciel Telewizji Master, otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie w imieniu wicepremiera Piotra Glińskiego przekazał poseł Krzysztof Głuchowski.

  Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ireneusz Mateńko odebrał w niedzielę 24 listopada, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego w Gminie Łuków. Obok posła Krzysztofa Głuchowskiego, odznaczonemu gratulowali m.in. senator Stanisław Gogacz, wójt Mariusz Osiak i przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk.

Poseł Krzysztof Głuchowski podkreślił, że Telewizja Master otrzymała odznaczenie za popularyzowanie i rozwój informacji dającej możliwość uczestniczenia społeczeństwa w życiu kulturalnym i obywatelskim.

  Podczas uroczystości, która odbywała się w Aleksandrowie, wręczono również „Kulturalniaki Gminy Łuków”, czyli nagrody dla osób wspierających i rozwijających lokalną działalność kulturalną. W tym roku statuetki otrzymali: firma Łuksja, Bank Spółdzielczy w Łukowie, Zakłady Mięsne w Łukowie, zastępca wójta Wojciech Szczygieł, wicestarosta Janusz Kozioł, Stanisława Matejuk oraz chór Corde Christi z Zarzecza Łukowskiego.